Strona główna | Kierunki studiów | Studia stacjonarne | Mechanika i Budowa Maszyn
 

Mechanika i Budowa Maszyn

 

Maszyny i urządzenia mechaniczne są wszechobecne. Być może niektóre z nich już poznałeś np. majstrując przy rowerze, motorze lub asystując przy naprawie samochodu. A może samodzielnie budowałeś modele np. z klocków LEGO?
Wiedzę na temat maszyn i pojazdów, możesz zdobyć podejmując studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Jest to na Wydziale kierunek najstarszy, ale bardzo nowoczesny w sensie metod, technik i narzędzi pracy inżyniera mechanika. Studiując kierunek Mechanika i Budowa Maszyn możesz zostać konstruktorem (twórcą), technologiem lub eksploatatorem maszyn, pojazdów i urządzeń.
Podczas studiów na tym kierunku studenci otrzymują gruntowną wiedzę z mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, elektrotechniki, napędów oraz nabywają umiejętności w zakresie projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zasad ich eksploatacji. A wszystko to dzieje się z wykorzystaniem technik informatycznych Computer Aided Engineering CAE (CAD, CAM, CIM).
W laboratoriach naszego Wydziału zapoznasz się z wieloma maszynami i pojazdami, będziesz wykonywał eksperymenty wykorzystując teorię do celów praktycznych.

Studia pierwszego stopnia - inżynierskie (3,5 letnie) są bezspecjalnościowe. Kierunek MBM uzyskał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki (dla studentów rozpoczynających studia w październiku 2008 i 2009 roku) na kształcenie zamawiane na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Nawet 50% studentów na kierunku może otrzymać stypendium motywacyjne w wysokości 700 zł miesięcznie.
Ponadto na tym kierunku prowadzona jest grupa studiująca wyłącznie w języku angielskim.

Studia drugiego stopnia wymagają realizacji pracy dyplomowej w jednej z trzech specjalności:

  • Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych
  • Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn
  • Procesy, Maszyny i Systemy Produkcyjne

Absolwenci tego klasycznego kierunku mają ogromne możliwości zatrudnienia. Nie będziemy tu wymieniali branż i charakteru pracy. Mówi o tym wciąż aktualne hasło: Inżynier mechanik potrzebny zawsze i wszędzie.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty